Integritetspolicy

Skärgårdsveterinären i Vaxholm AB tror på en transparent kundrelation, vi är helt öppna med hur vi hanterar och skyddar de personuppgifter vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.


Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. GDPR stärker skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till en identifierbar nu levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, ip-nummer, samt foto, film eller ljudinspelning med en identifierbar person.


Som kund, leverantör och besökare på sajter kopplade till verksamheten samtycker du till Skärgårdsveterinären i Vaxholm AB:s (organisationsnummer 559380-1193) behandling av personuppgifter som beskrivs här och som sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Insamling och sparande av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter; ip-adress, cookies, namn, e-postadress och telefonnummer som är nödvändiga för verksamheten. Personuppgifterna bevaras så länge det kan anses nödvändigt att fullgöra våra förpliktelser samt för myndighetskrav.


Varför vi bevarar personuppgifter

Vi ser till att du får relevant information och utskick som passar din profil samt att vi fullgör våra åtaganden gentemot dig. Vi säljer aldrig uppgifter till utomstående.


Policy gällande tredje part
Leverantörer av tjänster som behövs för att bedriva verksamheten får tillgång till personuppgifterna i vissa fall, det gäller exempelvis system för journaler, bokföring och marknadsföring.


Ändringar
Skärgårdsveterinären i Vaxholm AB förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Senaste ändringen är gjord 2022-08-01.


Kontaktinformation
Kontakta oss på hej@skargardsveterinarenvaxholm.se om du undrar hur dina personuppgifter behandlas av oss, eller om du önskar att vi ändrar/raderar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål kring vår personuppgiftsbehandling.